Priprema javnog nastupa od P do A, u koracima…

Kvalitetnom pripremom javnog nastupa, jednim udarcem „ubićete“ ne dve, već celo jato muva. 


A one su: blokirajuća trema, bezličan performans prezentacije, nedostatak samopouzdanja, negativna preporuka, izgubljeni kupci...


Jasno vam je da je srž uspešne prezentacije P R I P R E M A.


Šta sve uključuje priprema?


Pa u suštini, to je jedan projekat.


A kako su projekti strukturisani formulari na koje treba odgovoriti, isto tako vam je i sa pripremom.


Osnovna priprema za javni nastup podrazumeva:

 • da se definiše publika kojoj se obraćamo
 • cilj koji želimo da ostvarimo prezentacijom
 • odabir vizuelnih sredstava za izlaganje teme
 • dobro naučenu oblast o kojoj ćemo govoriti
 • pripremu strukture i redosled izlaganja
 • kreiranje skice prezentacije, koja će biti podsetnik
 • vežbanje verbalnih i neverbalnih poruka

Sada ćemo proći kroz sve kritične tačne javnog nastupa i ovaj tekst vam može poslužiti kao „check lista“ u fazi pripreme.

Ko je moja publika?

Svaki prezentator mora vremenom da usavrši jednu kameleonsku osobinu, a to je da se na više načina prilagodi publici.


Koja je verovatnoća da vas neko sluša ili da vam veruje, ako vas doživljava odbojno - drugačije u odnosu na sebe?


Najčešće nepremostive razlike u percepciji osobe preko puta se tiču: nivoa formalnosti (prilagodljiv ili dosledan pravilima), urbanosti (moderan ili tracionalnih shvatanja), temperamenta (flegmatik ili kolerik – ima više opozitnih kombinacija, ali je ova „najopasnija“). 


Arogancija, nadmeni stav i sujeta su osobine koje publika niko ne voli, ma koliko bili stručni u svojoj oblasti.


Kada određujete avatar vašeg prosečnog učesnika, obratite pažnju na ove stvari:


 • Pol (prežno muškarci ili žene)
 • Starosna dob (tinejdžeri, mladi do 30 godina, sredovečni, treća dob)
 • Stepen obrazovanja
 • Nivo znaja o temi o kojoj ćete govoriti
 • Broj učesnika koje očekujete

Ovo je bio samo upitnik, ali na šta bi zaista trebalo da obratitite pažnju kada dobijete odgovore?

 

Kada utvrdite dominantni pol, vodite računa o rodnoj osetljivosti, diskriminaciji i stereotipovima (jednako je važno i za muškarce i za žene) jer postoji rizik da podstaknete neprijateljski stav prema vašoj ličnosti.

 

Razmislite šta ih u socijalnom smislu muči. Da li je to izgaranje između posla i privatnog života, osuda društva po određenim pitanjima, uticaj medija da se nešto konkretno bude, da se radi ili poseduje, rodna diskriminacija od strane sistema i okruženja, itd. 

 

Na ovaj način ćete se povezati sa njima preko empatije. Publika voli da ste je svesni. Potreba svakog ljudskog bića je da ga prepoznate njegovoj jedinstvenosti i pomognete mu da shvati ličnu vrednost. Tada se dešavaju neverovatne stvari. Kada se emocionalno povežete sa publikom. Zato iskoristite ove podatke tokom prezentacije kada pričate priču, koristite primere ili humor.

 

Odgovor na pitanje o starosnoj dobi vaših učesnika, pomoći će da prilagodite ton prezentacije, stil vizuala i odgovorite na njihova interesovanja. Ako je publika mlađa, imate veliki izazov.

 

Morate znati šta je sada „in“ u pogledu mode, ponašanja, stavova. Opšte mesto, kada su u pitanju tinejdžeri su: kriza identiteta, veliki uticaj medija, izražena samouverenost, ali nisko samopouzdanje, osećaj neshvaćenosti, kratka pažnja, instant zadovoljavanje potreba, povišena melanholičnost i letargija.  

 

Ukoliko ste previše formalni u tonu, neverbalnoj komunikaciji i stilu oblačenja, „izgubićete ih“. Ono što bi trebalo da postignete svojom pojavom je da se u vama pomalo prepoznaju, ali i da prepoznaju idealnog sebe.

 

Dakle, to je ona fina motivaciona fluidizacija: biti čas u ravni sa njima, čas iznad njih. 


A ono što oni nesumljivo očekuju da vide je: vaša energičnost, entuzijazam i odličan smisao za humor.

 

Ako vam je publika malo starija, vrlo je verovatno da se suočava sa pojavom „usamljenog gnezda“, da prati tradicionalne medije, brine o zdravlju, jugonostalgična je, često se osećaju da su izgubili svrhu i autoritet, opiru se promenama, dani su im slični, vole visoki stepen konteksta (informaciju sa detaljnijim objašnjenjem).

 

Kod ove kategorije publike, možete lakše nego kod drugih ispuniti njihova očekivanja. Primenite elegantni i profesionalni stil oblačenja i nemojte govoriti previše brzo. Obavezno svoje sugestije potkrepite naučnim dokazima, statistikom, preporukom SZO, citatom priznatog autoriteta i sl.

 

Njima je potrebna empatija, emocija i duhovnost. „Začin“ u ostvarivanju jačeg odnosa sa ovom publikom je bilo kakav vid javnog uvažavanja. Na primer, ukoliko vi kao predavač pozovete osobu iz publike da podeli neko svoje iskustvo, najavite je toplo, udelite joj pohvalu i priznanje za ono što je rekla ili uradila.

 

Broj učesnika na vašem seminaru je važan, da biste osigurali tehničke uslove i prilagodili koncept prezentacije. Ukoliko je broj ljudi veliki, morate obezbediti dovoljno stolica, napraviti adekvatan raspored sedenja, postaviti ozvučenje ili izabrati akustičnu prostoriju, omogućiti da tehničko pomagalo kod prezentacije bude vidljivo svima (veliko platno, TV ili tabla).

 

Takođe, sa velikim brojem učesnika ne možete očekivati frekventnu interakciju, kao što je to slučaj sa manjim grupama, tako da se morate potruditi da im vaša prezentacija drži pažnju sve vreme.


Ako ne procenite ispravno nivo znanja publike o onome o čemu ćete im pričati, to može biti potpuni fijasko. Danas je vreme najskuplje i zato niko ne želi da važan prioritet zameni predavanjem o već poznatoj temi.

 

Da se vratimo na profil publike. Evo primera kako se definiše avatar:

 

Marija ima 35 godina i živi u Smederevu. Ima visoko obrazovanje. Zaposlena je. Želi da se profesionalno i lično razvija i ispuni svoj pun potencijal. Malo je nesigurna u sebe i treba joj povećati nivo samopouzdanja da istraje. Na seminar dolazi zato što želi. Nema dovoljno vremena i očekuje konkretne alate i znanja. Ponavljanje poznatog bi je razočaralo. Sve što je može učiniti produktivnijom je itekako dobrodošlo, kako bi više vremena posvetila privatnom životu.

 

Ovako možete napraviti nekoliko ciljnih grupa i fokusirati se na njihove glavne motive, potrebe i očekivanja. 

Šta želim da postignem prezentacijom?

Kada ste uradili profil, motive i očekivanja publike, sada ste na redu Vi.

 

Šta je vaš lični cilj? Šta želite da postignete prezentacijom i obukom?

 

I ovde morate biti potpuno iskreni i neskromni po pitanju vaših interesa. Jer postoji vaš lični interes, a postoji i interes koji se tiče publike.

 

Neki od ciljeva mogu biti:

 

 • inspiracija i motivacija učesnika da naprave pozitivnu promenu u svom životu
 • edukacija učesnika da samostalno primene znanje iz određene oblasti
 • promena percepcije o nekoj temi
 • ubeđivanje (da je vaš proizvod bolji od konkurencije, da kupe proizvod koji predstavljate, zatraže konsalting sa vama, angažuju vas ponovo kao predavača, itd).

Cilj mora biti jasan i precizan. Dakle ovako:

 

„Želim da moja publika: nauči kako da uradi strateški plan komunikacije, zapamti tri najvažnija saveta, uživa tokom prezentacije i da me preporuči kao edukatora iz ove oblasti“.

 

Ovako jednostavan, ali ipak zahtevan cilj, ostvarujete u korelaciji sa profilom publike koji ste napravili, konceptom, odabirom tehničkih pomagala i ostalim alatima za pripremu, o kojima sledi više u daljem tekstu. 

Koja vizuelna sredstava da odaberem?

white-board-593370_640

Monotonost ili nedostatak raznovrsnosti jedan je od najgorih neprijatelja prezentatora, bez obzira koliko on dobro poznaje materiju.


Kada kažemo prezentacija, obično nam je prva asocijacija projekcija power point prezentacije.


Ali, da li je to definitivno najbolje vizuelno sredstvo za izlaganje prezentacije?

I da i ne.

Evo šta je prednost ppt prezentacije. 


Ukoliko nemate dovoljno vremena za pripremu, možete se osloniti na slajdove. Ne možete pogrešiti koncept jer je prezentacija vaš vodič. Možete pripremiti interesantne vizuale (ilustracije, fotografije, video, film, tabele, grafikone).


Međutim, korišćenje power point prezentacije ima i svoje rizike, koji vam mogu upropastiti nastup. Kada pripremamo prezentaciju koju izvodimo prvi put, lako skliznemo u pretrpanost. Ne samo u pogledu broja slajdova, već i u njihovom sadržaju.


Fokus nam je na tome da ono što ne želimo da zaboravimo, stavimo na slajdu. Onda imamo situaciju da i mi i publika gledamo u platno.


U nekom trenutku se postavlja pitanje, da li je predavač uopšte potreban.


Veoma je važno da svoj nastup organizujete tako da vi budete u centru pažnje, a ne slajdovi koje prikazujete


Suština je, da nepravilno pripremljena prezentacija izaziva monotoniju, pomera pažnju publike sa vas na slajdove i gubite emocionalnu nit.


I to ostavlja bezličan utisak.


Rizik koji je van vaše kontrole je da dođe do nestanka struje ili tehničkog kvara projektora, zbog čega ste zatečeni i nepripremljeni za govor bez vizuelne prezentacije.


Ako odaberete power point prezentaciju, kao dominantno vizuelno sredstvo, pridržavajte se sledećih saveta:

favpng_powerpoint-animation-presentation-microsoft-powerpoint

-Slajdove koristite samo za ono što je neophodno.


-Napravite koncept koji ima logičnu sledljivost.


-Odvojite poglavlja na upečatljiv način, kako bi učesnicima bila jasna šira slika i upamtili strukturu prezentacije.


-Slajdovi treba da budu podsetnik, a ne tekst za čitanje. Stavite samo ono što je neophodno. 


- Najbolje je imate fotografiju/ilustraciju i kratak tekst sa ključnim rečima, kao podsetnik.  Sve u vezi toga objasnite svojim rečima.


- Pripremite i odštampajte sažetak vaše prezentacije i recite učesnicima da ćete im podeliti na kraju. Vrlo je verovatno da će vam tražiti i .ppt prezentaciju, tako da tokom kreiranja slajdova razmislite koliko svog truda želite da poklonite.


- Na slajdovima gde imate liste, bilo bi dobro da svaka stavka stane u jedan red i da nema previše nabrajanja (maksimalno sedam).


- Suviše animacija, pokretnih elemenata i vizuelnih efekata koji skreću pažnju sa suštine – takve elemente treba minimizirati ili izbaciti. 


- Napravite kopiju prezentacije u štampanoj formi, ukoliko dođe do toga da iz bilo kog razloga nije izvodljivo da se emituje u digitalnoj.


- Pripremite pozadinski tekst koji prati slajdove ili skicu prezentacije, kao podsetnik.


Tabla i flip čart


Iako deluju kao prevaziđena vizuelna pomagala, predavač koji koristi tablu ili flip čart može ostvariti veoma jak odnos sa publikom.


Tokom čitave prezentacije, on je u fokusu. Do izražaja će doći njegova verbalna i neverbalna poruka.


A to je izazov.


Šta je važno da znate kada koristite ova vizuelna sredstva?


Morate ovladati sinhronizacijom verbalnog i grafičkog izlaganja. Zvuči pomalo banalno, ali nije jednostavno da se u isto vreme fokusirate na dve različite stvari.


Zato grafički deo morate dovesti na nivou mehaničke radnje, a fokusirati se na verbalnu poruku i usklađenost.


Zamislite da tokom izlaganja morate nacrtati neke predmete, a niste baš vešt crtač. I još dodatno, niste dobro isplanirali prostor na papiru flip čarta, pa vam ponestane mesta.


Vaša pažnja biće na grafičkom delu, pa ćete napraviti pauzu u verbalnom izlaganju. To ostavlja utisak neiskustva rukovanja sa ovim pomagalom. A prezentacija bi ipak trebalo da „klizi“.


Druga stvar o kojoj morate voditi računa, kada koristite grafička pomagala je vaše kretanje i položaj u odnosu na njih. Ne okrećite publici leđa, već pišite iz položaja sa strane. Ako ste dešnjak, stanite sa desne strane od table, tako da možete gledati u publiku i crtati ili dopisivati.


Osmislite svoje skraćenice ili ključne reči za liste jer nemate vremena za duge rečenice.


Koristite simbole. Na primer, ako pričate o novcu, nacrtajte evro ili dolar. Za ljubav srce, za sreću sunce i sl. Ovi simboli, u kombinaciji sa pričanjem priče, vašim kretanjem i glasovnom modulacijom ostavljaju upečatljiv utisak.


Ukoliko vam je ovaj grafički deo slaba tačka, u fazi pripreme prezentacije vežbajte crtanje i položaj svog tela, koristeći format papira za flip čart. Fotografski upamtite kompoziciju grafičkih elemenata i veličinu, kako bi vam sve moglo stati.


Niko vas neće ocenjivati kao crtača, ali preglednost ipak jeste važna.


Bonus savet: Ako u prezentaciji koristite formulu „predstavi problem, pa predloži rešenje“, postoji jedan mali trik. Koristite tamno sivu nijansu markera za problem, a rešenje predstavite zelenom ili nekom drugom stimulativnom bojom.


Za koje god vizuelno sredstvo se odlučili, prezentaciju uvek nosite u glavi. Zapamtite redosled slajdova. A da biste upamtili tok izlaganja, primenite svoju „mapu uma“.


Ako niste prošli kurs mnemoničkih tehnika pamćenja, improvizujte.


Evo i kako.


Stavite u centar papira jedan krug i tu upišite ključne reči početka vaše prezentacije. Zatim, i ostala poglavlja, takođe predstavite ključnim rečima u krugovima. Krugove crtajte počevši od gornjeg desnog, pa u pravcu kazaljke na satu. Možete ih i obojiti, kako bi vam lakše ostali u pamćenju. 

Kako da se najbolje pripremim za nastup?

 

Vežba, vežba i samo vežba je osnova svake dobre prezentacije.


Sastavni deo pripreme za javni nastup jeste i preslišavanje naglas. Izgovarajući naglas prezentaciju, mi sami sebe čujemo i na taj način postajemo sigurniji u pogledu sopstvenog izlaganja. Ovo je korisno i da bismo procenili vreme trajanja prezentacije. 

Vežba pred ogledalom

Uvežbajte gestikulaciju i kretanje         Vremenom ćete spontano naučiti korelaciju između onoga što govorite i profesionalne gestikulacije, ali pre toga ipak morate malo da vežbate. 


Pokrete rukama ponavljajte više puta, kako bi ih osetili svojim i kako biste izgledali prirodno. 

U tu svrhu, odgledajte nekoliko TEDx govora ili videa, odaberite one pokrete koji vam se dopadaju i vežbajte.


Projekcija i varijacija glasa su dva najvažnija aspekta vašeg glasa, koji u značajnoj meri utiču na kvalitet prezentacije.

Prilikom prezentovanja uvek treba imati na umu činjenicu da je mali broj ljudi sposoban da svoj uobičajeni glas pretvori u glas za scenu. Vrlo često, potrebno je govorimo i glasnije, pa je to stvar prakse. Možda ste čuli da se ovo uči tako što vežbate dok vam je televizor uključen.


U okviru pripreme prezentacije, korigujemo sve nedostatke u obliku poštapalica, nedostatka pravih reči i celokupne neverbalne komunikacije.


Osim toga, prepoznaćete trenutke izlaganja kada poruku posebno treba da NA-GLA-SI-TE. Tada primenite logičko naglašavanje (izgovorite ključnu reč podeljenu na slogove).


Možete primeniti i dvostruko ponavljanje. Znači, nakon što izgovorite poruku, napravite pauzu, pa recite: „Da ponovim još jednom“. I onda ponovite na još sugestivniji način.

Kako da budemo svesni svojih grešaka, ako ih ne vidimo ili ne čujemo?


Pregledavanjem video i audio zapisa ranijih prezentacija. Snimanjem sebe tokom pripreme. Vežbom pred ogledalom. I u jednom od vežbi treba biti odeven u odeći koju ćemo nositi.


Neka je blesavo, ali znaćete da li vas neko dugme na pantalonama steže više nego ranije, da li se suknja nakon kratke šetnje pomera u stranu, košulja izvlači kada podignete ruke (da biste nacrtali nešto na tabli), cipele pritiskaju...


Bar one nelagode koje su u vašoj kontroli, sprečite.


Rad na osvešćivanju svoje pojave je ujedno i odličan način da razvijemo samopouzdanje. Jer kada znamo kako izgledamo, i prihvatimo sebe kakvi jesmo, nećemo se opterećivati šta ko misliti o nama.

Šta treba unapred da proverim u prostoriji gde ću održati prezentaciju?

Ako niste sami odabrali prostoriju za događaj, već organizator, od velikog je značaja da vaš prvi susret sa njom ne bude pred samu prezentaciju.


Postoji mnogo faktora u vezi prostora, koji utiču na ugodnost vaših učesnika, pa samim tim i na njihovo raspoloženje i opšti kvalitet vaše prezentacije.


Zato je korisno unapred znati da li postoje bilo kakvi nedostaci, da bi ih na vreme uklonili ili zaobišli.


- Upoznajte se sa rasporedom u prostoriji, proverite hoće li slušaoci imati dovoljno mesta za sebe i stvari koje su sa sobom doneli.


- Da li je slika dovoljno velika, da se projektovani sadržaj može videti i iz zadnjeg reda.


- Proverite osvetljenost, klimatizaciju, zvučnu izolaciju, može li se temperatura i ventilacija regulisati.


- Utvrdite snabdevenost tehnikom i njenu ispravnost, imate li dovoljno utičnica i odgovarajuća napajanja za opremu i da li će vam dužina kabla koji imate biti dovoljna.


- Registrujte da li u prostoriji postoje bilo kakvi „ometači“ (telefon, fax, grupa ljudi koja će proći hodnikom nakon nekog završenog programa, stubovi koji vas mogu zaklanjati, da li škripi parket dok hodate, da li odzvanjaju koraci na pločicama, da li će dostava keteringa biti neometajuća i sl).


Možete napraviti i fotografije iz različitih uglova, kako biste znali iz kog ugla će vam biti reprezentativne fotografije za vaš portfolio, sajt ili medijski članak.

 

Pripremite sve štampane materijale

Od štampanog materijala potrebni su vam:


 • tabela za listu učesnika i njihove podatke
 • ppt prezentacija u štampanoj formi
 • rezime seminara koji delite učesnicima na kraju
 • poklon materijal (fascikla, hemijska, papiri, blokovi)
 • vaša štampana produkcija (vizit karte, brošure, flajeri i sl.)
 • evaluacioni listovi

Radite na savladavanju straha od javnog nastupa

Trema ili strah od javnog nastupa je prirodna pojava i ona se praksom ublažava na nivou podsticajne nelagode.


Jer svaki nastup ima svoje izazove, a telo nam adrenalinom pomaže da budemo u stanju „borbene“ pripravnosti.


Ukoliko još uvek niste naviknuti na javni nastup, i predstojeće istupanje vam predstavlja opterećenje, u okviru pripreme morate odvojiti vreme i za savladavanje straha.


Jedna od najmoćnijih tehnika je vizualizacija. Nakon što ste pogledali prostor gde ćete održati prezentaciju, zamislite sebe u njemu. Zamislite kako ste raskošna ličnost i inspirativni predavač. Publika vas gleda i sluša sa oduševljenjem...


Moć vizualizacije je odavno poznata, tako da je na vama da primenite alat. 

Odmorite se pre nastupa

Da li ste premalo spavali ili imate bilo kakve privatne brige i fiziološke tegobe, to je vaš unutrašnji svet. „Show must go on“.


Publika želi da ostvarite njena očekivanja. I ne voli rad sa pola snage.


Zato na listu zadataka stavite i kvalitetan san, zadovoljene potrebe za hidratacijom i hranom pre nastupa. Unesite lagan obrok koji vas neće opteretiti. 


I na kraju, održavajte pobednički stav: "Oni će želeti još"!