Zakažite konsultaciju

Interni PR

Kako zadovoljni zaposleni povećavaju vaše prihode

Da li ste znali da ključni element za kreiranje imidža kompanije predstavljaju zaposleni?


Istraživanja pokazuju da se 9% kupaca izgubi zbog konkurencije, a čak 68% zbog nezainteresovanosti zaposlenih da kupcima predstave proizvod ili zbog formiranja negativne reputacije kompanije.


Način na koji kompanija tretira zaposlene ima direktan uticaj na to kako zaposleni tretiraju kupce.

Samopoštovanje kupaca u procesu kupovine nikada nije bilo veće.


Kako je konkurencija u svakom biznisu velika, kupčev izbor je ogroman. I zato je njegov prag tolerancije u komunikaciji sa osobljem prilično nizak.


Setite se i sami, koliko puta ste okrenuli leđa kompaniji, koja vam nije odgovorila na upit, ili nije ispoštovala dogovor?


A kada ste u restoranu čekali konobara 15 minuta?


Sasvim je prirodno da se oglasi ego koji kaže: 


„Za svoj novac ne želim nikoga da molim!“


Uspešne kompanije su odavno shvatile moć internih odnosa sa javnošću.

Loš rivju

One investiraju u motivisanje zaposlenih i usmeravanje njihovog potencijalana unapređenje reputacije kompanije.


Jednostavna formula internog PR-a glasi: „Srećni zaposleni = zadovoljni klijenti = bolja prodaja“.


Ako zaposleni hvale kompaniju u kojoj rade, njihovi prijatelji će kupovati proizvode te kompanije, a kvalitetni kadrovi će želeti da rade tamo.Kreativan tim će svojim znanjem, veštinama i idejama ponovo generisati nove vrednosti koje se konvertuju u profit i izgradnju brenda.


Čak i kada imate vrhunski kvalitet proizvoda, procesa i mašina, njima ipak,upravljaju ljudi. 


Proizvod takođe prodaju vaši prodavci. 


Kada je komunikacija u kompaniji loša, zaposleni svoje nezadovoljstvo kanališu tako što o tome pričaju sa svojim bliskim okruženjem. Znači, sa prijateljima i rođacima koji ih podržavaju.


Dokazano je, da nezadovoljan čovek svoje iskustvo podeli sa 8 do 12 ljudi.


E, sada, zamislite da se nađete u supermarketu i vidite proizvod kompanije, koja izrabljuje vašeg prijatelja.Koja je verovatnoća da ga kupite?

Glasine

Drugi veliki izazov za kompanije predstavlja i lojalnost zaposlenih. 


To se naročito odnosi na milenijalce.


Oni su sada u svojoj najvećoj snazi. I trenutno upravljaju vašim sektorima.


Milenijalci ne tolerišu stagnaciju. Moraju imati osećaj svrhe.


I važno im je da kompanija bude otvorena za njihove ideje.


Nažalost, većina kompanija nema mehanizam za dvosmernu komunikaciju.Ponegde postoje sandučići za žalbe ili je određen dan otvorenih vrata.

Ali ako zaposleni ne osećaju bezbednost, to neće funkcionisati. Na taj način kompanija ostaje uskraćena za informacije o uzrocima njihovog nezadovoljstva. 


Zato se kao rezultat javlja veliki obrt zaposlenih, koji košta


Visoka fluktuacija zaposlenih, pored toga što utiče na imidž kompanije kaoposlodavca, dovodi i do gubitka vremena i novca.

A kada se taj obrazac ponavlja, sasvim je jasno da treba raditi na uzroku.


Koreni loše interne komunikacije potiču od ovih činjenica:

 • Nedovoljna informisanost zaposlenih o promenama otvara prostor za sumnje, a sumnja ruši timsku atmosferu;
 • „Rupe“ u odgovornosti - rukovodilac jednog sektora misli da napravljen  propust nije bio u njegovoj nadležnosti, već nekog drugog, koji misli isto to;
 • Namerno zadržavanje informacija u komunikacijskom toku zarad sticanja lične dobiti ili opstruiranja kolege u napredovanju;
 • Ne vrednuje se trud koji zaposleni dodatno ulaže - kao rezultat on će se  revanširati. Pričati loše o kompaniji, prećutati primećeni propust nadređenih, koristiti vaše resurse da radi za drugu kompaniju;
 • Menadžment ima imidž „previše smo zauzeti;
 • Zaposleni nisu upoznati sa strateškim ciljevima kompanije i rade samo ono što im se kaže - nemaju osećaj zajedničkog uspeha i odgovornosti;
 • Nedostatak interpersonalnih veština rukovodilaca.
Eksterni konsultant

Ako ste prepoznali neke od simtoma, možda je trenutak da razmislite o suštinskim promenama u internoj komunikaciji.


Praksa je pokazala da se problemi u internoj komunikaciji mnogo lakše rešavaju angažovanjem eksternog konsultanta.


Eksterni konsultant ima određene prednosti:

 • Objektivan je i iskren tokom dijagnostike internih komunikacionih barijera
 • Lakše dobija poverenje vaših zaposlenih jer ne pripada nijednoj interesnoj grupi
 • Predstavlja autoritet „trećeg lica“ i minimizira otpor zaposlenih prema promeni

Uspostavljanje mehanizama za kvalitetnu internu komunikaciju je jednokratna investicija.


Koja donosi trajne rezultate. To vam štedi vreme i energiju i omogućava da se fokusirate na strateške ciljeve.


Šta interni PR može da učini_za_vas
Tim zupčanici


Poveća radni performans zaposlenih

Čovek je fokusiraniji kada ga ne opterećuje akutni ili potencijalni konflikt u kolektivu. 


Manje greši. Pamti instrukcije. Ne širi glasine. 


Kada radnik razume misiju i viziju kompanije, on razume i kako se kao karika uklapa u kompanijski lanac. 


Ima osećaj kolektivne odgovornosti u vremenima krize. I zajedničkog ponosa, kada se ostvare ciljevi.


A šta je sa menadžmentom? Koliko vremena provodi na sastancima? 


Ukoliko su menadžeri obučeni za efikasno vođenje sastanka, vreme uloženo u sastanke je investicija. A ne trošak.

Privuče kvalitetne kadrove

Niko ne voli da radi tamo gde su loši interni odnosi i haotična organizacija posla. Rade oni koji moraju. 


Tačnije, odrađuju posao. Tu nema inicijative i kreativnih predloga. 


Kvalitetni kadrovi su stalno na meti lovaca na talente. Da bi odabrali vašu kompaniju, morate imati reputaciju odgovornog poslodavca. Odgovorni poslodavci uspostavljaju sistem dvosmerne komunikacije i ohrabruju zaposlene da ga koriste. 


A komunikacija je, kao i novac, krvotok jedne kompanije. Tamo gde je sužena, raste pritisak konflikta.

Diferencira vas na tržištu

U pogledu estetskog dela korporativnog identiteta, kompanije se danas slabo razlikuju na tržištu. 


Da biste se razlikovali, morate stvoriti jak, autentičan identitet, koji predstavlja način konkuretske prednosti. Ljudi su ti koji daju jak identitet kompaniji. 


I više nego ikada u prvi plan stavljaju zaposleni i njihova kreativnost i inovativnost.


Aktivnostima internog PR-a se stvara motivišuće radno okruženje koje podstiče kreativnost i uklanja sve blokare koji kreativnost guše.


To postaje važan deo vaše korporativne kulture koji nadalje treba negovati.

Uveća vam prihode

Da li želite da se vaš profit uvećava?


Itekako! Ko to ne želi!


Dobra interna komunikacija je uslov za dobru eksternu komunikaciju. I stvaranje dobrog imidža kompanije u javnosti. 


Najvažnija eksterna javnost su vaši kupci. 


Način na koji se vaši zaposleni javljaju na telefon, predstavljaju kupcu proizvodi rešavaju reklamacije, samo su neki od faktora koji utiču na kupca da se lakše odvoji od svog novca. 


Nastup vaših zaposlenih zavisi od pretpostavki, verovanja, vrednosti, prioritetai ponašanja u internom okruženju. I predstavlja korporativnu kulturu kompanije. 

Zaposleni povećavaju prihod

PR menadžer vam pomaže da izgradite etičnu korporativnu kulturu koja se temelji na zadovoljstvu kupca. 


Čak i onda kada ulaže prigovor.


Ako pozitivno odgovorite na reklamaciju, on postaje vaš stalni kupac. Stalni kupac koji vas preporučuje drugima.


Ako i pored svega niste sigurni da li vam je interna komunikacija prioritet, sačekajte krizu. Kriza nije samo incident ili havarija.


Vrlo je rizično kada u nestabilnom poslovanju počnu da vas napuštaju klučni igrači. To znači da se niste bavili internom komunikacijom i očekivanjima zaposlenih. 


Direktor proizvodnje ili finansijski direktor su takođe „roba“, na tržištu. Zanemarivanje njihovih potreba i očekivanja je neodgovornost prema: - vašem novcu, - vremenu i - imovini.


Kada se internom komunikacijom bavite strateški, umesto da napuštaju brod koji tone, zaposleni će imati poverenja u budućnost kompanije. I angažovaće se oko pronalaženja rešenja za izlazak iz krize. 


Da bi se to desilo, zaposleni bi trebalo da znaju šta se događa i da imaju osećaj zajedničke odgovornosti. Jednostavno rečeno, kompanija koja je jaka iznutra, nepobediva je spolja. Ona je isto što je i ličnost za pojedinca.


Pozitivan mentalni stav, samodisciplina i produktivnost ga čine uspešnim u tržišnom svetu. 


Interna komunikacija je temelj vaše organizacije. Na tom temelju gradite spoljašnji imidž i reputaciju.

Kako da unapredite komunikaciju u kompaniji final

Savet #1:Obavestite svoje zaposlene o projektu "Interni PR"

Obavestite svoje zaposlene da želite da unapredite komunikaciju

Ovo je prvi i temeljni korak u unapređenju vaše interne komunikacije. 


Da biste mogli da sprovedete sve što je potrebno, obavestite svoje zaposlene.


Objasnite im svrhu i na koji način će vaše buduće akcije učiniti njihovo okruženje prijatnijim, efikasnijim i kreativnijim. 


Ljudi vole kada se radi na poboljšanju atmosfere i želeće da sarađuju sa vama. 


A poslodavac koji ulaže u internu komunikaciju je društveno odgovoran i automatskiće dobiti na ugledu. 


Kako je najbolje da ovo uradite? 


Nikako emailom ili u neformalnim razgovorima. Najbolji efekat ćete postići tako što ćete javnim nastupom obavestiti zaposlene. 


Bilo da je to tokom pauze ili na kraju smene. Tako ćete ih uvažiti i dati celokupnoj inicijativi na značaju. 


Budite otvoreni da odgovorite na pitanja. Imajte na umu da je svaka promena manje ili više stresna.

Savet #2: Napravite interni ko munikacioni plan

Interni komunikacioni plan treba da na jednostavan način prikaže odgovorne osobe u sprovođenju aktivnosti za unapređenje interne komunikacije. 


Takođe, sadrži vremenski okvir do kada bi aktivnost trebalo da bude završena, potrebne resurse (novac, znanja, eksperti, tehnička opremljenost i sl).

Savet #3 : Krenite od izgradnje korporativne kulture i identiteta


Ključne korporativne vrednosti 2

Ko ste vi, zašto postojite i gde želite da budete? 


Pitanja su jednostavna, zar ne? A zašto onda nastane tajac kada treba odgovoriti? 


Kompanija koja nema definisane odgovore na ova pitanja ne zna svoju svrhu i viziju. Ako ne znamo ko smo, kakvi smo, u šta verujemo, šta podržavamo, a šta osuđujemo, teško je sprovoditi interni komunikacioni plan u delo. 

Ko ste vi, zašto postojite i gde želite da budete? 


Pitanja su jednostavna, zar ne? A zašto onda nastane tajac kada treba odgovoriti? 


Kompanija koja nema definisane odgovore na ova pitanja ne zna svoju svrhu i viziju. Ako ne znamo ko smo, kakvi smo, u šta verujemo, šta podržavamo, a šta osuđujemo, teško je sprovoditi interni komunikacioni plan u delo. 


Bilo da se naziva pravilnik ili vodič, što zvuče manje formalno, svrha im je ista. Suština je u tome da imate korporativno usvojen dokument koji oslikava kulturne normeu kompaniji, koje se neguju i poštuju.


Svaki zaposleni bi trebalo da zna očekivanja kompanije i poželjno ponašanje. Tako će razumeti kako se njegov doprinos uklapa u strateške ciljeve kompanije.


Savet #4:  Dajte im informacije o planovima i rezultatima „na tacni“

Transparentno informisanje zaposlenih


Dok god je rad menadžmenta nejasan ili sakriven, vaši zaposleni će stvarati pretpostavke. 


Pretpostavka na pretpostavku se lepi. 


I već imamo teoriju zavere. 


Tamo gde postoji informisanost zaposlenih, nema mesta tračevima. Postoji nekoliko mehanizama da efikasno informišete zaposlene:

 • Mesečni bilten o rezultatima poslovanja
 • Interni korporativni blog
 • Oglasna tabla
 • Nedeljni ili dnevni izveštaji

Savet #5:  Identifikujte sve sporne procedure

Identifikujte sporne procedure

Da li Vam se dešava da se realna zaliha robe ne slaže sa stanjem na e-lageru? 


Neusaglašenost u okviru procedure je česta pojava. 


Njoj se mora pristupiti analitično. 


Taksativno opišite tok procedure i budite što precizniji.


Ako imate tri osobe uključene u proces, neka svaka od njih napiše svoje zadatke. Kada sagledate postupak iz svih uglova, prepoznaćete gde je „šum“ u komunikaciji. 


Na primer, ako vam se javljaju greške kod stanja robe na lageru, opišite kako se dolazi do te informacije. 

Ko daje informaciju? Da li realno stanje u magacinu odgovara onom koji vodite u programu. Da li se promene u količini artikala odmah ažuriraju?


Ovo su samo neke od smernica, ali je apsolutno primenljivo na sve procedure.

Savet # 6: Priznanja vaših ljudi objavite "na sva zvona"

Zaposleni meseca

Vaš radnik je dao odličan predlog da se pojednostavi procedura? Drugi ukazao na potencijalni rizik, koji bi vas kostao igzubljenih kupaca? Treći dao predlog za novi proizvod?... 


Ako vam se to podrazumeva, onda ste u problemu. Vaš zaposleni očekuje javno priznanje ili nagradu. Ako ne dobije nešto od toga, neće sebe više ulagati. Radiće onoliko koliko je plaćen.


Ako se odlučite za javno priznanje, možete to oblaviti preko internog biltena u redovnoj rubrici „Postignuća meseca“. 


Tako ćete stvoriti i podsticajnu kreativnu atmosferu. Ako želite još jedan nivo, ponudite glasanje kome da pripadne nagrada.

Savet #7: Ne pretpostavljajte, pitajte!

Uspostavljanje kanala za dobijanje povratne informacije je suština internog PR-a. 


Što više primedbi, to više mogućnosti za poboljšanje kulturne klime. A što je najvažnije, rešavanje internih reklamacija će učiniti vaše zaposlene zadovoljnim

Fidbek 1Evo nekoliko načina kako možete dobiti povratnu informaciju od vaših zaposlenih:

 • Odredite dan „otvorenih vrata“ kada će zaposleni moći da se lično obrate menadžmentu
 • Sprovodite anonimnu anketu na svakih 6 meseci
 • Postavite sandučiće za anonimne primedbe.

Da bi zaposleni ovo zaista i koristili, morate ih ohrabriti da to učine. 


Najpre, uvrstite uvažavanje povratne informacije kao deo vaše vrednosti. Pokažite postupcima da cenite ovaj doprinos.


Uradite izveštaj nakon sprovedene ankete i objavite ga preko nekog kanala informisanja. Zahvalite se na učešću i vremenu.


Predstavite ono što možete uraditi i dajte obrazloženje zašto nešto ne možete da učinite. Vrlo je verovatno da zaposleni nisu svesni složenosti  rešavanja nekog problema.


Savet #8:  Organizujte obuke za menadžere

Obuke za menadžere

Komunikacija je uzrok i rešenje svih nesporazuma.


Ako mislite da samim tim što artikulišemo potrebe i mišljenje umemo i da komuniciramo, nažalost GREŠITE.


Interpersonalne veštine zaposlenih su preventiva konflikata, grešaka i povreda na radu.


Zahvaljujući njima, interni odnosi su harmonični, sastanci produktivni.


Angažujte eksternog trenera za vaše menadžere.


Nije na odmet da i zaposleni na operativnom nivou budu upoznati sa komunikacionim barijerama, asertivnošću i sl.

Zakažite konsultaciju