Zakažite konsultaciju

Obuke zaposlenih

Kako da vaši zaposleni maksimalno iskoriste tržišne informacije

Moće efektivne komunikacije

Da li ste znali da su interpersonalne veštine, koje se zasnivaju na komunikaciji, ključne veštine za uspeh u svim sferama života jedne osobe, pa i kompanije? 


Imate li neki od ovih simptoma: česti konflikti, nemotivisani zaposleni, nesporazumi sa spoljašnjim saradnicima, dezorganizacija i probijanje rokova?


Vrlo je verovatno da menadžmentu kompanije i/ili zaposlenima nedostaju „meke“ veštine. 


Posao menadžera se u velikoj meri svodi na procesuiranje informacija, odnosno na slušanje, gledanje, procenjivanje, kao i na pričanje. 


A pričanje ima za cilj da: motiviše, ubedi, intrigira i proda. Ništa manje nije važna komunikacija ni za zaposlene na operativnim nivoima. Oni utiču na radno okruženje, koje privlači ili odbija kvalitetne kadrove. 


Ako pričamo o zaposlenima koji dolaze u kontakt sa korisnicima i dobavljačima, onda oni direktno utiču na kreiranje slike o kompaniji.  

Komunikacija menadžement

Dobra vest je što se „meke“ veštine mogu naučiti i time ukloniti barijere, koje energetski iscrpljuju, troše vreme i novac.


Efektivna komunikacija je kapital. 

Omogućava nam da maksimalno iskoristimo potencijal tehničkih veština i formalnu poziciju na kojoj radimo.  


 Šta možete da uradite kada odlično vladate komunikacijom?

 • Izgradite lični brend
 • Ostvarite ciljeve
 • Ispoštujete rokove
 • Brzo rešavate probleme i donosite odluke
 • Stvarate harmonične odnose sa kolegama
 • Izvršite uticaj na zaposlene, kupce, investitore i javnost.

Drugim rečima, komunikacija je veoma moćan alat. Međutim, moć komunikacije se vrlo često previdi, zbog nedovoljnog poznavanjanjenog uticaja. 


Najćešće GREŠKE u tumačenju komunikacije su:

 • Jednostavna je i ne mora se učiti.
 • Svi umeju da komuniciraju.
 • Ako izbegnemo komunikaciju, izbegli smo konflikt.
 • Onaj ko priča bez prestanka je odličan komunikator.
Šta će se desiti ako vaši zaposleni bolje komuniciraju 2

Komunikacija je veština koja se stalno usavršava. Osnov za učenje su kvalitetni treninzi sa praktičnim vežbama. 


Jer sve počinje od toga kada osvestimo gde činimo greške i kako da promenimo. Stečeno znanje se primenjuje, a onda se ponovo se uči iz iskustva.  


Ozbiljne firme razmišljaju dugoročno. Investiraju u edukaciju zaposlenih,jer oni stvaraju vrednost i na strateškom i na operativnom nivou. 


Suština je jednostavna: efektivna komunikacija = visoke performanse zaposlenih.

Promena #1: Vaši menadžeri će biti profesionalni PR kompanije

PR menadžer javni nastup

Komunikacija jeste jedna od osnovnih menadžerskih veština. 


Prilikom umrežavanja na različitim B2B susretima, oni kreiraju imidž i reputaciju organizacije. 


A upravo na tome počiva i sam PR. 


Zato bi trebalo da određene komunikacione veštine obavljaju besprekorno. 


Kao portparoli, njihov zadatak je izgradnja ličnog brenda, koji dodaje vrednost opštem ugledu kompanije. 


Bez veštine jasne i uverljive prezentacije proizvoda ili kompanije, male su šanse da se zaključi prodaja, privuku kvalitetni partneri, dobiju investicije. 


Poslovni bonton u kompaniji se sprovodi od „vrha“. 


Ne možete očekivati da zaposleni na nižim hijerarhijskim nivoima kreiraju imidž kompanije, ako im menadžent nije uzor. Odnos sa medijima (pisanje saopštenja, davanje intervjua, gostovanje u emisijama) mora biti profesionalan iz dva razloga.


Kompanija treba da ima dobru saradnju sa medijima. A nastup u medijima treba da kreira pozitivnu percepciju javnosti o kompaniji.


Na skali od 1 do 10, šta mislite, koliko je važno davanje kriznog odgovora, ili krizni PR, kada od njega zavisi ugled i opstanak kompanije, kojoj se dogodio incident? 


Kao što vidite, komunikacione veštine se mogu ispoljavati na razne načine, ali je njihova svrha da ostvare ciljeve kompanije.

Promena #2: Interni međuljudski odnosi će biti skladniji

Interni odnosi

Dok se velika pažnja usmerava na usavršavanje menadžera u oblasti „mekih“ veština, vrlo često se zaboravlja da je trening u oblasti komunikacionih veština jednako važan i za zaposlene na operativnom nivou.


Nepoznavanje ličnih prava, pogrešne pretpostavke, očekivanja od suprotnestrane, preosetljivost, odsustvo ličnog integriteta, itd. predstavljaju nedostatak interpesonalnih veština. 


A nedostatak interpersonalnih veština je nevidljivi deo ledenog brega u neprijatnom radnom ambijentu gde se zaposleni međusobno trve.


Ponekad se konflikti odvijaju neprimetno. Nekomunikacijom, pasivno agresivnim ponašanjem, opstrukcijom kolega. Pa ih zato menadžment i ne može uočiti, da bi se bavio njihovim rešavanjem. 


Ipak, to ne znači da se oni ne odražavaju na radni performans i imidž kompanije. Loša interna komunikacija može imati ovakve posledice:

 • Nezadovoljstvo radnika se prenosi na odnos sa kupcima
 • Češće su greške i povrede na raduList Item
 • Guši se kreativnost i inicijativa
 • Novozaposleni se sporije adaptiraju
 • Šire se glasine o neprivlačnoj korporativnoj kulturi
 • Veći je obrt zaposlenih i to košta kompaniju

Kada se kod zaposlenih razvije svest o uzrocima konflikata i o načinima kako danjima upravljaju, onda operativni tim postaje jedan samoisceljujući sistem. 


I menadžeri se mogu fokusirati na strateške ciljeve. To kompaniji štedi vreme i povećava produktivnost zaposlenih.

Promena #3: Unapredićete komponentu marketing miksa  People i zadržati klijente

Kupci vole da kupuju od ljudi i da angažuju one ljude, sa kojima se osećaju prijatno, shvaćeno i uvaženo.


Nije dovoljno da proizvod ili proces usluge bude savršen.


Proizvodi ne misle, ne osećaju, niti reaguju – za razliku od ljudi. Briga o ljudima važnija je od proizvoda i procesa koji koristite. 


Osoblje mora biti zainteresovano da kupac dobije pravi proizvod. To se postiže kada se istinski zainteresujete šta ta osoba želi da postigne ikoji problem pokušava da reši. 


Šta je to što čini da se dobro osećaju?

Lojalnost korisnika i klijenata se zadržava ljubaznošću osoblja, interesovanjem za kupca, predusretljivošću, razumevanjem njegovih potreba i primedbi, etičkim ponašanjem u situacijama reklamacija.


Ono što je zabrinjavajući podatak je da na 1 potrošača koji je uputio reklamaciju, postoji još 10 stvarno nezadovoljnih.


Oni koji se ne žale, jednostavno odustanu od kupovine.  

Primedbe se ne smeju ignorisati. Njima treba upravljati.

Ljudi kupuju od ljudi kojima veruju


Zato je važno da osoblje, koje je u kontaktu sa korisnicima, zaista ovlada tehnikama interpersonalnih veština.


Jer tek tada  se može razumeti značaj upućenih primedbi. 


Upućeni prigovor znači zainteresovanost kupca. To je šansa da se uđe u dijalog sa njim. Smirena, asertivna komunikacija sa kupcem uz određene prodajne tehnike,verovali ili ne, može potpuno neizainteresovanog kupca preobraziti u kupca koji pravi promet i vraća se ponovo. 


Dakle, NE monolog, već komunikacija. Dijalog. Slušanje. Razmena.


Istraživanja su pokazala da je 6 puta jeftijije zadržati starog kupca, nego privući novog.


A upravo je sujetna komunikacija jedan od glavnih razlogazašto kupci odlaze. Osoblje koje komunicira sa kupcima vrlo često kritike doživljava isuviše lično. Čak i kada verbalno ne odgovori na njih, teško kontroliše svoju neverbalnu komunikaciju, koju kupac lako protumači. 


Sve ovo ne znači da prodavac mora povlađivati kupcu. Već da jednostavno, ovlada tehnikama komunikacije i u situacijama kada se pred njim pojaveosobe, kojima je cilj da izazovu raspravu. 

Promena #4: Gradite reputaciju poželjnog poslodavca

Privlačenje kandidata

Da li želite da za vas rade najbolji ljudi?


Naravno, ko to ne želi! 


Najveći udeo radne snage trenutno čine milenijalci. 


Oni žele da usavršavaju svoje veštine i razvijaju se zajedno sa kompanijom.


Organizovanje obuka zaposlenih je proveren način da se privuku, zadrže i angažuju kvalitetni ljudi.

Kada ulažete u razvoj zaposlenih, gradite reputaciju poželjnog poslodavca, tako što:

 • Povećavate svoj EVP (Employment Value Proposition), tj. beneficije za zaposlene
 • Radite na internoj društvenoj odgovornosti jer brinete o razvoju zaposlenih

U promenljivom okruženju siguran posao odavno nije motivacioni faktor, koji kompanijemogu da ponude pri regrutaciji, da bi privukle kvalitetne kadrove. 


Zato je prepoznata alternativa u usavršavanju zaposlenih. Čime oni povećavaju svoj lični potencijal. 


Ulaganjem u ljude, poslodavac šalje poruku da su njegovi zaposleni dragoceni. Time se nadgrađuje njegova slika u očima zaposlenih. 


Zadovoljni zaposleni su besplatna i najkredibilnija „word of mouth“ reklama, jer kreiraju imidž kompanije kao atraktivnog poslodavca. 


I tako ga brendiraju. 


Ako kandidat oceni EVP kao privlačan, biće spreman da radi za manju platu, nego kada kompaniju vidi kao stagnirajuće radno okruženje. 


Cilj ovakve vrste brendiranja je pozicioniranje određene kompanije kao superiornog radnog mesta u odnosu na konkurenciju. 

Promena #5: Na sastancima će se generisati ideje i sprovoditi u delo

Generisanje ideja


Koliko puta ste i sami došli do zaključka da ste bespotrebno izgubili 2-3 sata dragocenog vremena, na sastanku koji nije doveo ni do kakvih promena?


Umesto da učesnici dođu do rešenja, proizvedu ideje, delgiraju i oroče dužnosti, najčešći scenario je ovakav. 


Par osoba dominira, kritikujući postojeću situaciju, nekoliko osoba predloži nešto, a ostali posmatraju.


Na kraju ne dođe ni do kakvih promena. 


A da bi se promenilo nešto, saziva se novi (isti) sastanak. Pa još jedan...


Neefikasni sastanci, koji se održavaju u radno vreme su jako skupi. 


Kada na godišnjem nivou izračunate broj osoba koje su učestvovale na sastancima, i cenu njihovih izgubljenih sati, možete izračunati gubitak u novcu.


Imajte na umu i to, da osobi nakon sastanka treba još minimum sat vremena da sebe opet uvede u započet posao. Veština upravljanja sastancima omogućava da se postignu sledeći ciljevi:


 • Maksimalna iskorišćenost kreativnosti svakog učesnika sastanka
 • Kompanija sastankom ostvaruje pozitivnu promenu
 • Nakon sastanka raste poverenje učesnika u sposobnost menadžmenta
 • Učesnici su motivisaniji, vide širu sliku i poznat pravac ka cilju

U eri informacija i znanja, svedočimo otkrivanju veza između podataka, koji su nam ranije izgledali potpuno diferencirano. 


Danas možemo da nađemo vezu između inženjerstva i, na primer, umetnosti. Marketinga i filozofije. 


Na isti način, kao što su nastale multidisciplinarne nauke, tako nastaju i inovativne ideje i proizvodi. 

Unikatnom kombinacijom funkcija postojećih proizvoda, dobijamo potpuno drugačiji proizvod, sa novom upotrebnom vrednošću. 


 To nije moguće ako rešavanje izazova posmatramo kroz „špijunku“ usko stručnog znanja. 


Tako se ne vide uzročno posledične veze između korena problema i njegovog rešenja. Ne vidi se ni presek različitih disciplina. 


Što je svestranost veća, vrata kreativnosti se sve više otvaraju i  vidimo širu sliku postojeće situacije i šanse iz okruženja. 


To je zapravo neprocenjiv „Aha!“ momenat. 

Traženje šansi u biznisu

Ali, šta je ono NAJVREDNIJE što dobijamo učenjem i usavršavanjem?


Ta-ra-ra-ra :


Veći stepen iskoristivosti tržišnih informacija! 


Koncept celoživotnog učenja više nije opcija, već nužnost. Razvoj i opstanak kompanija sve više će zavisiti od kreativne primene znanja zaposlenih i uvođenja inovativnosti u poslovanju. 


Ljudski um postaje ogroman kapital kada se pravilno usmeri. 

 A verovali ili ne, on to i jedva čeka! Jer ispunjava svoju svrhu. I voli da se „igra“.

Zakažite konsultaciju