USLUGE

NAŠE USLUGE

Mi smo fascinirani svim manifestacijama komunikacije. 


Tačnije, njenom moći i uticajem.


Pozitivne promene koje kod klijenata želimo da napravimo, su u vezi sa potrebnim PR i marketing alatima.


Za harmonične odnose u kompaniji, izgradnju tima i pojednostavljenje procedura primenjujemo interni PR.


Za motivaciju i veću efikasnost zaposlenih - obuke za zaposlene i menadžment.


Za prepoznatljivost brenda,  povećanje prodaje i lojalnost kupaca - marketing i tržišni PR.


Za izgradnju korporativne kulture, identiteta, imidža i reputacije - korporativni PR.


Za spašavanje ugleda kompanije u krizi - krizni PR.


„Žongliramo“ sa strategijama, kampanjama, obukama, print produkcijom, copirajtingom, konsultacijama, evaluacijama, moderiranjem programa i ostalim alatima, koji vaš biznis i proizvode mogu predstaviti u najboljem svetlu.

Šta dobijate korišćenjem našim uslugama


Da li vam je zaista potrebna reputacija?


Da se o vama širi dobar glas? Ostavljaju recenzije sa 5 zvezdica. Preporuke. Pozitivne medijske priče. Dokazana odgovornost.


Razmislite o ovome na sledeći način.


Da li će neko odlučiti da sarađuje sa vama, samo na osnovu načina kako ste se predstavili na sajtu?


Neosporno je da kvalitetno predstavljanje na sajtu čini vaš biznis vidljivim, podstiče radoznalost, i govori o vašem imidžu. I naravno, povećava šansu za prodaju.


Ali, da li je to dovoljno za poslovno poverenje?


Ako neko treba da uđe u poslovni rizik, ulaganjem svog novca, vremena i energije, tražiće one informacije, koje nisu pod vašom kontrolom. 


Jer danas ljudi veruju mrežnim recenzijama, koje su napisali drugi kupci.


I donose odluke na osnovu iskrenih, nefiltriranih kritika i mišljenja, koji su zasnovani na stvarnom iskustvu u vezi sa proizvodima i ljudima.


Pogrdni komentari i kritike na društvenim medijima, kompromitujući novinski članci i nepovoljan stav javnog mnjenja, odvode ljude. Negativan online sadržaj, kao i međuljudski saveti odvraćanja od proizvoda ili firme, koštaju vas novca.


Međutim, ono što bi vas moglo iznenaditi je to da na jednog korisnika koji se žalio, postoji još 10 stvarno nezadovoljnih koji se nisu žalili, ali svoje loše iskustvo podele u proseku sa 8-10 ljudi.


U pretrazi i sakupljanju nezvaničnih reputacionih podataka, sve više agencija nudi svoje usluge na tržištu. I pomoću sofisticiranog softvera prikupljaju „soft“ informacije sa interneta, koje se tiču ugleda privrednih subjekata i njihovih proizvoda i usluga.


Ljudi ne žele poslovni rizik. Ionako je okruženje u kome posluju nestabilno.


Zato, navike plaćanja, isplata zarada, odnos prema zaposlenima, prigovori na proizvod, odnos prema reklamacijama, prošlost menadžera ili vlasnika kompanije, itd. utiču na krajnju odluku o partnerstvu.


To znači sledeće. Vi se uopšte ne morate baviti izgradnjom svoje reputacije, da bi se drugi bavili njome. 


Ali, složićete se, da je ipak bolje da tom prilikom pronađu „Wow“ činjenice, i požele da rade sa vama ili kupuju od vas.

Preporuka reputacija zadovoljni korisnik
Interni PR
interni pr
Handshake between two successful business people in the office
korporativni pr
Krizni PR
krizni pr
marketing-3724796_1920
Marketing i tržišni pr
Trening zaposlenih
obuke zaposlenih

O NAŠEM RADU SU REKLI...

Vrlo profesionalan odnos prema klijentima. Upornost, posvećenost i kreativnost u radu, doprineli su odličnim rezultatima i realizova-nim ciljevima u  zadatim rokovima. Ostvarili smo uspešnu saradnju u različitim oblastima: evaluacija projekata, organizacija događaja (treninzi, seminari i okrugli stolovi), izrada bil-tena i drugih publikacija, ispitivanje stavova javnosti anketiranjem i dubinskim intervjuima. Andrijana je savršen primer iskustva, ljubavi ka poslu i stalnog unapređenja usluga, što pruža sigurnost lijentima u obavljanju posla. Veliko hvala Andrijani i Agenciji Reputacija na nesebičnoj pomoći kad god nam je trebala.


Dejan Grujić
dejan grujić Finansijski menadžer

Arena Kengur je bio inovativni projekat za Sr-biju (sportski park, igraonica i rođendaonica).  Zbog toga smo naručili marketing plan, kako bi otklonili slabosti i dobili preporuke za pro-mociju. Dokument je jako detaljan i urađen je ozbiljan posao. Dobili smo jasne smernice za rast poslovanja. Uz podršku Reputacije izveli smo neke preporučene aktivnosti. Najpre, tre-ning za zaposlene, da bismo učvrstili tim. Na-kon toga, Andrijana je organizovala humani-tarnu akciju za decu (uključujući i one sa po-sebnim potrebama) i  zbog odlične PR kam-panje dobili smo veliku medijsku vidljivost. Mnogo hvala! Nastavićemo našu saradnju! 


Ivan Ušakov
Ivan Ushakov Vlasnik arene trambolina

Andrijana Mitrović je vrlo energična osoba sa dosta kreativnosti i stvaralačkog potencijala. U svakoj realizovanoj aktivnosti u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju, postigla je maksimum. Naglašavamo mnoge njene sposobnosti, koje smo uvideli tokom saradnje sa njom, težnju ka konstantnom učenju, kao i postizanje visokih rezultata u ličnom razvoju učesnika. Reakcije učesnika seminara su veo-ma pozitivne i ocenili su da su ovakve obuke veoma značajne za lični razvoj i usavršavanje. Zadovoljstvo je nastaviti saradnju sa ovim profesionalcem. 

Emina Jovanović
Emina jovanović Direktor Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju

NAŠI KLIJENTI