Zakažite konsultaciju

Korporativni PR

Kako da se dobar glas o vama daleko čuje, a savršen još dalje?


Kada poslovanje počne da biva turbulentno, simptomi su uvek očigledni. Ali se teško otkriva uzrok svih problema.


A to je KOMUNIKACIJA! 


Neplansko bavljenje odnosima sa zaposlenima, nejasne procedure, konflikti, ignorisanje primedbi kupaca, negativni rivjui, loše pregovaranje, nedostatak strategija, zapostavljanje imidža i reputacije, gubitak identiteta... 


Nije neophodno da komunikacija bude verbalna, da bismo preneli poruku. Tako, možemo da (ne)komuniciramo odgovornošću prema zajednici, životnoj sredini, reagovanjem u kriznim situacijama, organizovanjem specijalnihdogađaja, učešćem u sponzorstvu, nagrađivanjem lojalnosti potrošača... 


A svaka od pomenutih aktivnosti predstavlja delokrug odnosa sa javnošću. 


Dakle, PR nisu (samo) kamere i publicitet. Koji vam u ovom trenutku možda uopšte nisu potrebni. 


Odnosi sa javnošću koriste alate, pomoću kojih ostvarujete uspešnusaradnju sa uticajnim grupama, koje vam ograničavaju ili povećavaju šanse da OSTVARITE SVOJE POSLOVNE CILJEVE. 


To je ona finesa, zbog koje ljudi žele da:

 • SARAĐUJU baš sa vama
 • RADE kod vas
 • KUPUJU od vas.

Nije nimalo čudno što je PR pogrešno protumačen, kada se on u sve meša.


A pritom deluje tako jednostavno, da svako može da ga pridoda svom poslu. 


Ipak, nedostatak PR veština ume ponekad da čačne sujetu donosioca odluka. Jer zaboga, ko ne ume da komunicira?! Pa mu još treba i PR. 


Međutim, baš u tome se i krije zamka! 

Danas je komunikacija složena, trenutna, i jako, jako brza. 


Odvija se u svim pravcima. 


Uživo, online, formalno, neformalno, silazno, uzlazno, „1 na 1“, na sastancima, prezentacijama, masovno, preko prepiski.. 


A od vas se očekuje brz odgovor, nekada i diplomatski. Koji vama u tom trenutku možda nije prioritet. 


Ili ga jednostavno ne saopštite na pravi način. Uverljiv, jasan, logičan. 

Komunikacija

Sa takvom praksom, od usta do usta, već imate lošu reputaciju. Kao ličnost ili kao kompanija. Mada, svaka ličnost u kompaniji, svojim ponašanjem, „komunicira“  imidž te kompanije.  


Osoba koja se arogantno javlja na telefon, čovek iz obezbeđenja, nezainteresovani prodavac na terenu, magacioner, vozač. 


Njihovo ponašanje jeste odgovornost menadžmenta. Nezadovoljstvo, takođe. 


Jer u krajnjoj liniji, oni odbijaju kupce i utiču na profit. To što menadžment nema informaciju o ponašanju zaposlenih, ili ne zna od čega da krene je upravo neprepoznavanje odnosa sa javnošću kao rešenja. 


Zato što su zaposleni, kupci, dobavljači, investitori....svi oni sa kojima radite, vaše javnosti sa kojima komunicirate.   


I sve se bazira na komunikaciji. Ona je uzrok svih nesporazuma i svih dogovora.   


A stručnjak za komunikaciju je PR menadžer.

Šta radi PR menadžer (1)

Koliko puta ste nešto hteli da kupite, a odustali ste. Zašto? 


Zbog samohvalisave reklame ili napadnog prodavca!   


A koliko puta ste kupili neki proizvod, bez razmišljanja, samo zato što vam ga je preporučio prijatelj? Ili zato što ste pročitali necenzurisane rivjue na internetu.   


Ovo je ujedno glavna razlika između reklamiranja i odnosa sa javnošću. Pohvala koju mi širimo o sebi VS pohvala koju drugi šire o nama. 


Kontrola VS dijalog.    

PR menadžer 2

Epa, misija PR menadžera je da učini sve što je neophodno, da vas ljudi preporučuju drugim ljudima.


Koji će preduzeti akciju kupovine. 


Preporuka je najkredibilnija reklama, jer prijatelji veruju prijateljima.


Na prvu loptu je teško jasno izdvojiti šta tačno PR menadžer radi. Zato što se njegovi zadaci nadograđuju na sve ostale sektore u kompaniji.


Ali jedna stvar je sigurna: 


ON JE POTREBAN SVIMA!

Zato što je PR menadžer:


STRATEG (učestvuje u strateškom planiranju kompanije, kreira marketing plan, izrađuje komunikacione planove  za različite potrebe (interni, eksterni, medijski i krizni plan komunikacije), proceduru odgovora na reklamacije kojom  se zadržavaju kupci, gradi imidž i reputaciju kompanije, učestvuje u izradi vizuelnog identiteta kompanije);


ISTRAŽIVAČ (ispituje stavove javnog mnjenja i potrošača, prati promene i tendencije u poslovnom okruženju, prati šta  se o kompaniji govori u fizičkom i online svetu, reaguje iprosleđuje kompaniji informacije u cilju sprečavanja negativnog imidža);


KONSULTANT (upravlja odnosima kompanije sa medijima i svim interesnim grupama, priprema čelnika kompanije za javni nastup, piše govore, procenjuje rizik svake odluke menadžera po imidž kompanje, evaluira uspeh izvedenih događaja, akcija i projekata);


GOVORNIK (nastupa u medijima, u kriznim situacijama brani ugroženi ugled kompanijeu javnosti, moderira konferencije za novinare i specijalne događaje, prezentuje kompaniju ili brend na važnim skupovima, uređuje publikacije,piše korporativni blog, sadržaj za sajt i  društvene mreže, piše saopštenja,demantije, izveštaje, važne prepiske);  


ORGANIZATOR (kreira i organizuje PR kampanje, specijalne događaje, društveno odgovorne aktivnosti, rukovodi sponzorskim programima).


Ali, ono što je glavna veština PR menadžera, i prožima sve njegove uloge je zapravo umeće stvaranja percepcije kredibiliteta i podrške u vezi kompanije i brenda. 


Povezivanje na razumnom, emotivnom i podsvesnom nivou.Ali ne jednostranom, kontrolisanom komunikacijom, već dvosmernom.  


To je miks obrazovanja, prakse i ličnih osobina. 


Kao neko ko vlada scenom, PR menadžer ima „to nešto“ što ljudima dugo drži pažnju. Pričanje priče, namerne pauze, nivelacija glasa, logičko naglašavanje, korišćenje metafora i humora, iznenađivanje, poznavanje svoje i tuđe neverbalne komunikacije, nizak nivofrustracije na kritike i odbijanja...Dok ispod svega toga, kao osnova, stoji znanje o temi o kojoj govori. 


Kada se ovo iskombinuje, nema neostvarenih PR ciljeva!

14 tehnika do premijum reputacije pomoću PR-a

Reputacija

Prva stvar koju morate da znate pre nego što se odlučite da profesionalno upravljate odnosima sa javnošću je da oni traju onoliko koliko i vi. 


A reputacija, kao najosetljiviji stub PR-a, živi i posle vas. Na internetu ili u svesti javnosti.   


Kompanije koje su se planski bavile komunikacijama i reputacijom su najveći brendovi. Trajale su i trajaće. 


Nadživele su i najveće krize zahvaljujući kriznom PR-u. Jer, generalno, PR se bavi ljudima i njihovim odnosima. 


Suprotno tome, postoje i primeri u praksi gde se mnogim brendovima izgubio svaki trag. Možete i sami pretpostaviti zašto.   


Izgradnja reputacije je proces. I kao svaki proces, sastoji se od faza. Ali ne od nasumično odabranih faza, već logično sledljivih.  

1 # Kuća se gradi od temelja, a kompanija od korporativne kulture

Pravila

Da li možete da date odgovor na tri pitanja: Ko ste vi? Šta radite? Zašto to radite?  


Pitanja su prilično laka, zar ne? 


A ipak, teško je da se ne zamislimo na trenutak. Ili da čak, jednostavno, i ne znamo odgovor. 


Odgovor na ova pitanja, ali i na sva druga važna pitanja, daje korporativna kultura.   


Korporativna kultura predstavlja set stavova, pretpostavki, motiva, ponašanja radnika,(ne)etičkog odnosa prema određenim društvenim pitanjima i čitavom okruženju. 

Sve akcije usmerene prema spolja, zapravo projektuju korporativnu kulturu. 


Ona je najveća interna nematerijalna imovina svake uspešne kompanije.   


Sve to lepo zvuči, ali kako se ona gradi u praksi?   


Izgradnjom korporativne kulture se bave interni odnosi sa javnošću ili interni PR i to:

 • Usvajanjem kolektivnih vrednosti, poželjnog ponašanja i očekivanja od zaposlenih
 • Negovanjem vrednosti (kreativnost, inovativnost, odgovornost, organizovanost)
 • Kreiranjem pravilnika ili vodiča za zaposlene (ono što je i ustav za državu)
 • Insistiranjem da ga prvo poštuje menadžment (u suprotnom je „mrtvo slovo na papiru“)
 • Doslednim sprovođenjem korporativne kulture sistemom nagrade i kazne
 • Donošenjem odluka i strategija kompanije koje su u skladu sa tom kulturom

Praktično, svako nov ko dođe da radi kod vas, već nakon mesec dana bi trebalo da zna odgovore, ne samo na ona tri pitanja, već i u vezi strateški važnih pitanja za kompaniju. 

2 # Izdvojite se iz mase unikatnim identitetom

Identitet jedne organizacije predstavlja sve ono što ona zaista jeste, radi i ima. Ne kako želi da je drugi vide.


Svaka organizacija jeste jedinstvena.  


Ali, većina se ipak utopi u masu.


Jedan od glavnih razloga tome je kopiranje identiteta vodećih konkurenata, umesto izgradnje svog vlastitog. 


Drugačijeg. Zasnovanog na jedinstvenoj korporativnoj kulturi.


Identitet se sastoji od estetske (materijalne) komponente, tzv. korporativni miks i etičke (nematerijalne) komponente.


Korporativni miks predstavlja spoznajne vizuelne elemente kompanije, zbog kojih se razlikujete od drugih. Čine ga:

 • Naziv kompanije
 • Logo
 • Slogan
 • Grafički standardi (boje, tipografija, maskota, zastava, prateća grafika)
 • Lična priča o kompaniji (storytelling)
 • Sajt
 • Print produkcija (brošure, katalozi, lifleti, bilteni)
 • Korporativni film
 • Fizičko okruženje (stil, dizajn, uniforme i signalizacija)
Biti razlićit

Da li znate zašto su Fejsbukove kancelarije od stakla? I zašto je slogan Macdonaldsa „Im loving it“? A logo Honde u obliku dve osobe koje se rukuju?


Fejsbuk je stilom fizičkog okruženja poslao poruku „na Fejsbuku je sve vidljivo“.


Macdonalds je poručio da ga (ipak) volite, iako njegova hrana nije zdrava. 


Hondi je važno zadovoljstvo i poverenje korisnika u njena vozila. 


Dakle, korporativni miks dosledno i kreativno prenosi misiju kompanije. I sve mora da ima svoje „zašto“ (je baš tako). 


Nematerijalni (etički) deo identiteta je odnos organizacije prema zajednici u kojoj posluje, životnoj sredini, zaposlenima, saradnicima, medijima, potrošačima.   


Etički deo identiteta čine:

 • Standardi (upravljanje kvalitetom, bezbednošću radnika hrane, zaštitom okoline)
 • Komunikacioni planovi (interni, eksterni, krizni, medija plan, plan nastupa na društvenim mrežama)
 • Strategije (strateško planiranje, marketing plan, krizni menadžment)
 • Društveno odgovorno poslovanje
 • Sponzorstvo u određene branše (sport, umetnost, društvo)

Napravite jedinstveni, zanimljiv i lako pamtljiv identitet. 


Neka se u svakom elementu identiteta nalazi vaš lični pečat. Nemojte raditi nešto samo zato što je aktuelno, a da pritom ne osećate povezanost. 

3 # Prepoznajte svoje ciljne grupe (stejkholdere) i njihova očekivanja

Verovatno ste odgledali bar neki od istorijskih filmova o velikim vojskovođama. Sećate se onih scena kada u odlučujućim situacijama posmatraju mapu teritorijena kojoj su označeni neprijatelji, ključni saveznici, prirodne prepreke i resursi?


I onda naprave plan akcije.   


Sličnu situaciju imamo i u veku savremenog poslovanja. Nije ratna strategija, ali joj je namena vrlo slična - da vidimo jasno šta nam je činiti. 


A naši saveznici i neprijatelji su obuhvaćeni jednim imenom – stejkholderi ili ciljne javnosti.   


Stejkholderi su različita lica, organizacije ili institucije koje na direktan ili indirektan način utiču na rezultate našeg poslovanja. I na koje naše poslovanje, takođe, ima uticaja. Neki mogu da nam pomognu da ostvarimo ciljeve, dok drugi mogu da nas sprečavaju.


Od toga, kakve ćemo međusobne veze izgraditi sa našim stejkholderima, ne zavisi samo kvalitet našeg rada, već i opstanak.   


Tipični stejkholderi kompanije mogu biti interni i eksterni:

 
Stejkholderi interni i eksterni

Vrlo često, u svakodnevnim poslovnim aktivnostima se previde očekivanja pojedinih stejkholdera. A njima su njima jako bitna.


To mogu biti informacije, koje oni neće tražiti, već smatrati da je vaša dužnost da ih dostavite. A mogu biti i posebne povlastice, koje oni očekuju. Zato što su vam pre nekoliko godina u nečemu pomogli ili vam uradili nešto gratis.   


Dok vi čekate da oni naprave prvi korak, i oni isto to očekuju od vas.Kada očekivanja vaših ciljnih javnosti nisu ispunjena, dolazi do zahlađenja odnosa, nesporazuma, konflikata, negativnih glasina, pa čak i do finansijskih „penala“.

Korporativni odnosi sa javnošću se upravo bave analizom i sistematizacijom potreba stejkholdera i procenjivanjem nivoa njihovog uticaja na poslovanje. Šta od koga dobijamo, a šta možemo da izgubimo, ako nemamo kvalitetne odnose. 


To se radi pomoću matrice uticaja i autoriteta stejkholdera. A nakon nje se kreira komunikacioni plan sa eksternom javnošću.  


Zašto su važne ove analize? 


Zato što od drveća ne vidimo šumu. Naš um se bavi stvarima koje su mu u vidnom polju. Tako se i u poslovanju bavimo stejkholderima sa kojima smo u stalnoj interakciji. 


A dešava se da postoje i oni koji su značajni da se nastali problem reši, ali ih se ne setimo.   


Na ovaj način, previd u komunikaciji i postupcima je sveden na minimum.I gradite vrlo kvalitetne i harmonične veze sa svim javnostima. 


Zašto biste gubili vreme i energiju na konflikte i tenzije, kada možete postupiti mudro?

4 # Odredite jasne ciljeve u vezi sa vašim imidžom 

Lanac je jak onoliko, koliko je jaka njegova najslabija karika. 


Kvalitet proizvoda ili usluge nije zadovoljavajući? Ljudi nisu čuli za vaš proizvod? Nemate dobar imidž? Hoćete da izgradite brend? Potrebni su vam kvalitetni kadrovi? Tražite investitore za svoj projekat?  


Nađite svoju najslabiju kariku i postavite ciljeve tako da dođe do željene promene. 


Odgovorite na nekoliko važnih pitanja: 


1. Koje kvalitete želite da predstavite? 


2. Koje interesne grupe bi trebalo da informišete o svojim kvalitetima? 


3. Šta vam je potrebno od resursa (vreme, novac, znanja)?


Počnite od prepoznavanja vaših snaga. To vrlo često ume da bude zahtevan zadatak. Nekada suviše podcenjujete svoje kvalitete, a nekada je teško priznati nedostatke. 


Zato razmislite o angažovanju eksternog saradnika, koji će lakše proceniti po čemu se razlikujete od drugih.  PR menadžer se bavi izgradnjom imidža i  on će mnogo lakše:

Ciljevi
 • Proceniti vaše top 3 snage koje treba promovisati
 • Odrediti interesne grupe prema kojima ističete imidž
 • Oblikovati poruku kojom će kreirati pozitivnu percepciju o vama

5 # Uključite zaposlene u kreiranje imidža 

Možete imati vrhunski proizvod ili uslugu, a ipak, ima jedno „ali“ koje može sve da pokvari. 


To su zaposleni koji šire loše glasine o kompaniji ili urušavaju njen imidž. Zaposlenima se bavi sektor za komunikacije i sektor za ljudske resurse.   


Vrlo je važno da zaposleni razumeju kolektivnu korist od dobrog imidža kompanije. 


Organizujte sastanak sa zaposlenima  i informišite ih da je strateški cilj unapređenje imidža kompanije. Objasnite im na koji način svako od njih može pomoći. Tako ćete pojačati osećaj pripadnosti organizaciji. 


Motivišite ih bonusima. Angažujte ih traženjem njihovog mišljenja i predloga. 


Ako je potrebno, organizujete obuke iz oblasti komunikacionih veština za zaposlene, koji dolaze u interakciju sa ključnim stejkholderima, od kojih zavisi vaš imidž.   Osoblje koje je zaduženo da primi goste kompanije, bi trebalo da:

Timski rad zaposlenih
 • vlada verbalnom i neverbalnom komunikacijom
 • govori bar jedan strani jezik
 • ima prihvatljiv kodeks oblačenja
 • primenjuje poslovni bonton
 • poznaje ponašanje i verovanja drugih kultura.

6 # Izgradite odnos sa medijima

Mediji su produžena ruka vašeg biznisa. 


Oni vas predstavljaju javnosti na kredibilan i impresivan način. Menjaju sliku o vama iz nepostojeće u pozitivnu. I pritom mogu postići veliki doseg javnosti.   


Ako ste pomislili da su svi vaši potrošači na internetu, niste pogrešili. 


Međutim, ako su vaše usluge ili proizvodi namenjeni deci ili studentima, koji ne zarađuju, o kupovini onoga što im je potrebno se pitaju baš oni koji i dalje provode dosta vremena uz TV, slušaju radio, kupuju određene časopise, prate online portale.     


Odnos sa medijima ne treba graditi tako što ćete čekati da vas pozovu. Naprotiv, sa medijima morate biti proaktivni da biste izgradili reputaciju. 


Osmislite godišnji media plan gde ćete obuhvatiti sve „newsworthy“ događaje i akcije koje ćete organizovati i izazvati radoznalost medija da o tome izveštava.   


Odnos sa medijima je glavni zadatak PR menadžera. 


Mediji tragaju za zanimljivim pričama, a PR je majstor u kodiranju „mamac“ poruke pri kreiranju saopštenja za javnost. Ume da u svakoj aktivnosti pronađe nešto što je od značaja za širu javnost. 


U suprotnom, mediji mogu i da ne objave vest, ukoliko sadržaj ocene kao reklamni. A reklama se plaća.

Odnosi sa medijima

Emitovani prilog o vama ne ubeđuje već informiše. Nema konotaciju reklame, već vesti.


A javnost više obraća pažnju na vesti, nego na reklame. Kredibilna priča o vama čini da ljudi u vezi vas osećaju poštovanje i simpatiju.   


Ono što je zabeleženo na internetu, ostaje na internetu. Pri pretraživanju vaše reputacije, Google ne filtrira pozitivne vesti od negativnih. Zato su tekstovi o vama deo vaše reputacije. I bitno je da ih ima što više.


A PR menadžer prikuplja i arhivira sve objavljene medijske sadržaje o kompaniji ipravi media clipping (štampani i elektronski).   


Celokupan medijski sadržaj ikada objavljen o vama možete čuvati u media room, koji se ugrađuje u strukturu vašeg sajta. To je riznica vašeg imiđa i reputacije. Nju će posećivati mediji, kako bi se informisali o vestima vezanim za vašu kompaniju, ali i potencijalni zaposleni, koji razmišljaju o zaposlenju u vašoj kompaniji.   


Advertorijali su takođe jedan od alata u odnosima sa medijima, ali je reč o plaćenimoblicima slanja poruke ciljnoj grupi.Ovde spadaju reklame, sponzorisani tekstovi, reportaže i plaćeni radio prilozi.

Za kvalitetne odnose sa novinarima je zadužen PR menadžer.


On odlično poznaje novinarski kodeks. Tako da im pristupa u skladu sa njihovim rasporedom i prirodom posla. Nema nesporazuma i konflikata. 


Odnosi sa medijima najviše dolaze do izražaja kada vam se desi incident koji dođe do javnosti i medija. 


Krizni PR je posebna grana odnosa sa medijima i u vreme krize je „grana spasa“. Spašava ugled i opstanak.  


Kompanije odgovorne prema svojoj imovini i kompaniji imaju urađen krizni plan. Pomoću kriznog plana u trenutku najveće neizvesnosti, menadžment sledi logična uputstva za saniranje krize i očuvanje ugleda u javnosti. 


Bez panike i nepromišljenih poteza, koji mogu da je koštaju bankrota zbog plaćanja odštete.  


Besplatni termin u medijima, morate ga ZASLUŽITI. 

Jer reklama se plaća, a PR je besplatan (jedino!) ako je od značaja za javnost.  


Kada vaša PR poruka ili događaj nisu toliko značajni da biste organizovali konferenciju, možete se odlučiti za intervju, usmeni ili pisani. 


Za usmeni intervju, govornika priprema PR menadžer, koji takođe uređuje i intervju u pisanoj formi. 


PR

Press - kit pomaže novinarima da brže i kvalitetnije naprave prilog o vama. Sadrži odgovore na 5 W pitanja (ko, šta, gde, kada, zašto?), podatke o kompaniji i relevantne fotografije.   


Kada smo već kod konferencije, novinare ne pozivate sem ako nemate nešto bitno da saopštite. 

Konferencija za novinare (KZN) je još jedan alat u odnosu sa medijima. Alat koji obezbeđuje najveći publicitet. 


KZN organizuje i moderira PR menadžer, koji nakon završene konferencije prati i analizira efekat konferencije. Ukoliko dođe do greške u izveštavanju, PR interveniše.


Efekat KZN se ocenjuje pomoću broja emitovanja PR poruke (kvantitativni pokazatelj) i kvalitativnih pokazatelja, kao što su kredibilitet i rejting medija koji su preneli poruku, vreme objave, kvalitet sadržaja i sl. 

7 # Izgradite top reputaciju na internetu uz online PR 

Danas su svi biznisi na internetu.


Poslovni partneri sa kojima treba da započnete saradnju na velikom projektu ili stručnjaci koje ste pozvali na intervjuu ne žele da rizikuju vreme i novac. 


Oni će „pročešljati“ internet u potrazi za „hard“ i „soft“ podacima koji se tiču vaše reputacije.   


Postoje i agencije koje su specijalizovane za pretragu boniteta i reputaciju kompanija na internetu. Imaju bazu podataka o većini kompanija u Srbiji.   


 U „hard“ podatke kompanije spadaju bilans uspeha, registracioni podaci i vlasnička struktura. 


„Soft“ podaci se tiču reputacije. I utiču presuđuju da li će neko sarađivati sa vama i raditi za vas. Provera online reputacije kompanije se odnosi na to:

Imidž na društvenim medijima
 • da li je imala kriznu situaciju i kako se završila
 • da li postoji pozitivna priča o kompaniji
 • kakve su joj vrednosti, kako se ophodi prema zaposlenima
 • kakvi su komentari pratilaca na društvenim mrežama
 • kakve su navike plaćanja kompanije,
 • kakva je reputacija vlasnika ili top menadžmenta

Ljudi veruju mrežnim recenzijama koje su napisali drugi kupci. Traže iskrene i nefiltrirane kritike i mišljenja zasnovana na stvarnom iskustvu. 


68% potrošača je spremno da plati do 15% više za isti proizvod ili uslugu, ako su uvereni da će imati bolje iskustvo. 


Zaposleni bi prihvatili i nižu platu ako postoje drugi načini kompenzacije (uređena komunikacija, podsticaj kreativnosti, sistem nagrada i sl.). 


Dobavljači će vam više verovati, ako imate reputaciju saradnika od poverenja. 


Kakva je korist od upravljanja poslovnom reputacijom?


Internet upravljanje ugledom deluje na suzbijanju, slabljenju ili uklanjanju negativnih materijala na mreži i generisanju i promovisanju pozitivnog. 


Dobro vođena reputacija na mreži prikazuje vas u najboljem mogućem svetlu. Online PR se bavi izgradnjom vrhunskog identiteta, imidža i reputacije, kojim se pregovaraju bolji uslovi, privlače kvalitetni kadrovi i  kreira pozitivan stav u vezi vas. 

Online reputacija se gradi pomoću sopstvenih medija.Sajta, korporativnog bloga, društvenih mreža, foruma, you tube kanala i ostalih platformi. 


Za razliku od marketinškog nastupa, kome je cilj da proda i obraća se potrošačima, PR se obraća svim stejkholderima.


I komunicira poverenje davanjem informacija o proizvodu i poslovanju, postavljanjem vrednog sadržaja, objavljivanjem medijskih sadržaja. 


Sećate se odnosa sa medijima, koji vam možda nisu prioritet? 


Kod kreiranja sajta važno je da ponudite posetiocima prijatan doživljaj dizajnom, vrednim sadržajem, jasnom navigacijom, tonom kojim se obraćate, tipografijom, logoom, simbolima, bojama koje proističu iz korporativnog identiteta. 


Cilj PR-a je da pomoću ovih resursa izgradi prepoznatljiv identitet.


Pošto je ovo sadržaj koji vi uređujete i predstavljate sebe u najboljem svetlu, investicija u SEO se podrazumeva, kako bi prilikom pretraživanja vaše kompanije ili određenog sadržaja, vaš sajt bio dobro optimizovan. 


U strukturu sajta je korisno imati stranu Vesti, gde ćete stalno ažurirati novosti u vezi poslovanja. 


Media room predstavlja deo gde se nalaze svi medijski sadržaji o vama, a možete postaviti i PR saopštenja i multimedijalne sadržaje.


Za vašu reputaciju, preporuka zadovoljnih korisnika ili zaposlenih (brendiranje poslodavca) je i više nego poželjna na sajtu. 


Korporativnim blogom takođe izgrađujete svoju reputaciju jer pružanjem sadržaja koji posetiocima pomaže da reše neki problem povećavate lični kredibilitet, a zahvalni posetilac će vam uzvratiti određenom akcijom. 

Recenzije

Preporukom, kupovinom, deljenjem sadržaja i sl. 


Društvene mreže takođe predstavljaju sopsteni medij, kojim se ostvaruje brža dvosmerna komunikacija sa posetiocima stranice. Kompanije koje se ne nalaze na društvenim mrežama, svojim skrivanjem šalju poruku o sopstvenoj nesigurnosti da se izlože kritici i njome upravljaju. 

8# Budite deo koalicije, važne za kolektivni interes vaše branše

Da li ste znali da PR svoje korene vuče u javnom zagovaranju propovednika?


Javno zagovaranje postoji jako dugo i predstavlja skup aktivnosti, koje sepreduzimaju kako bi se uticalo na donosioce odluka da izmene određene propisei podzakonske akte, kojima se dugoročno štite kolektivna prava određenih grupa.   


Članstvom u nekoj koaliciji, klasteru ili udruženju, vaši konkurenti vam postaju saveznici u borbi za određeni zajednički interes. Na primer, poreske olakšice, subvencije za zapošljavanje, administrativne prepreke itd.


Na taj način, vi postajete angažovani u vezi važnih pitanja. Pored toga što je to magnet za publicitet, koji nije zanemarljiv, postajete deo nečeg većeg od vašeg biznisa. 


A to vam  podiže reputaciju na veći nivo i povećava prilike za umrežavanje.

9 # Izaberite ideju za koju ćete se zalagati

Misija

Da biste bili priznati kao društveno odgovorno preduzeće, u početku morate biti spremni da date, da biste dobili.


Profit jeste važan za svaki posao, ali su se očekivanja društva i korisnika podigla na veći nivo.  


Koliko god da vam se čini da su novac i vreme uloženi u neki viši cilj protraćeni, etika sve više liči na tihu vodu koja roni breg. 


Iako je realna slika zamagljena društvenom apatijom, kolektivna svest se menja u pravcu potrebe za etikom. 


Zato će oni koji su na vreme shvatili društvenu odgovornost biti u prednosti.  


A sve počinje od onoga u šta verujete. Od promena u društvu, za koje želite da se dogode.  


Saosećate sa mladima koji su bez posla? Eto prilike da im omogućite praksu i mentorstvo u kompaniji. A šta je sa majkama koje provode 8+ radnih sati radeći za vas? I ulažu vreme zbog logistike oko čuvanja dece? Napravite vrtić za vaše zaposlene.  


U Srbiji je, nažalost, veliki izbor socijalno ugroženih grupa. Zato odaberite kategoriju kojoj ćete promeniti život.


I neka to bude u korelaciji sa onim čime se bavite i vašom ličnom empatijom u vezi sa određenom grupom. Kreirajte poruku i ponavljajte preko različitih medija zašto vam je bitno da im promenite život.

10 # Istaknite preporuke zadovoljnih korisnika

Korisnički rivjui

PR se razlikuje od marketinga po tome što nas hvale drugi, a ne mi sebe. Da bi vas drugi hvalili, morate se potruditi da budu zadovoljni.


I obezbediti im dostupan mehanizam, preko koga će iskazati zadovoljstvo. 


Sem za HoReCa usluge, gde jako (ne)zadovoljni gosti često ostavljaju recenzije, vrlo je mali broj ljudi koji će vam napisati pohvalu samoinicijativno. 


Ali tu se ponovo u pomoć zove PR. Jer PR traži povratnu informaciju od korisnika, sa namerom da unapredi kvalitet.  


Ljudi cene kada ih pitate za mišljenje. Pokazujete odgovornost i etiku. 


Osim toga, ukoliko se njihov prigovor usvoji, oni će o tome širiti priču o vama.  


Razni su načini na koje možete uspostaviti mehanizam za evaluaciju vašeg rada, proizvoda i usluge. Možete postaviti anketu na platformi, zatim, korisnicima poslati emailom upitnik zaocenjivanje, postaviti knjigu utisaka, sandučić za primedbe, periodično sprovoditi telefonsko anketiranje i sl. 


Najbolje preporuke, uz saglasnost ispitanika, objavite na sajtu ili društvenim mrežama.  


Istraživanje stavova vaših klijenata se može obraditi preko kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja i možete dobiti odgovor kakva je percepcija javnosti u vezi onoga što radite.  


 Ukoliko imate sreće da je zadovoljni korisnik još i poznata ličnost, to vam može znatno unaprediti imidž. 

11 # Investirajte u komunikacione veštine svojih ključnih ljudi

Trening za komunikacione veštineU biznisu se komunikacija primenjuje u raznim aspektima:

 Komunikacijske veštine su veliki izazov.


Iako u čitavom komunikacionom procesu reči ostavljaju utisak na sagovornika u meri od 7% (za razliku od neverbalne komunikacije koja utiče 55% i intonacije koja deluje 38%), nije zanemarljivo ono što se govori.  


Najveća moć uticaja na sagovornika se ipak postiže usavršavanjem verbalne i neverbalne komunikacije.


 • prezentacione veštine i javni nastup
 • upravljanje sastancima
 • pregovaranje i lobiranje
 • prodajne tehnike
 • rad u timu
 • motivisanje zaposlenih i liderstvo
 • upravljanje konfliktima
 • poslovna korespondencija
 • interkulturalna komunikacija

Obuke vaših menadžera su investicija, koja daje rezultate interno i eksterno.


Interno, zaposleni će biti motivisaniji, instrukcije jasne, sastanci efektivni, a konfliktiretki i konstruktivni.   


Izvan kompanije, menadžeri predstavljaju simbol organizacije i kreiraju vaš imidž i reputaciju u vrlo važnim krugovima koji utiču na vaše poslovanje.


Način na koji oni komuniciraju tokom umrežavanja i B2B susreta, određuje koliko će vas uvažavati to okruženje.

 12 # Umrežite se sa autoritetima znanja

Čime kod da se bavite, a želite da unapredite kvalitet, povežite se sa onima koji imaju iskustvo u toj oblasti  i postigli su međunarodno priznate rezultate. 


Oni su praksu sticali učeći iz grešaka, među kojima se sigurno nalazi i ona koju vi nesvesno ponavljate.   


Želite bolje recepte za jela u restoranu? Zovite vrhunskog kuvara. Želite novi, potpuno drugačiji enterijer? Pozovite priznatog dekoratera.   


Ljudi jednostavno vole proveren kvalitet.


A kada je poznato lice učestvovalo u njegovom unapređenju, onda ta osoba svojim imenom garantuje da će korisnici biti zadovoljni.    

Netvorking

Autoriteti znanja mogu biti i teoretičari. Profesori, istraživači, naučnici. 


A kada njih konsultujete, tu već ostvarujete privatno-javno partnerstvo sa raznim fakultetima i institutima.   


Kompanija ili organizacija koja traži mišljenje ozbiljnih kritičara, pokazuje odgovornost prema svojim klijentima, prema poslu kojim se bavi i reputaciji.   


Kada u odnosima sa autoritetima znanja i iskustva, pokažete da ste spremni da primenite preporuke, ti isti ljudi, čija reč ima snagu, će vas preporučiti. 


Njihovu preporuku ne može pobiti nijedna reklama. Takođe, ukoliko ikada dođe do krizne situacije u vezi sa vašim proizvodom, podatak o saradnji sa stručnjacima će uticati na javnost da zadrži poverenje. 

13 # Budite svuda gde je važno za vaše kupce i vašu delatnost

Biznismen učestvuje na konferenciji

Kredibilitet raste sa učenjem, primenom, iskustvom i prezentovanjem onoga što radite. Zato budite svuda gde se možete informisati o budućim trendovima  u vašoj delatnosti.   


Konferencije, studijske posete, nastup na sajmovima, aktivno učešće u Fejsbuk grupamasu načini da postanete prepoznati od strane potencijalnih klijenata i saradnika, ali i pokazati dominaciju u odnosu na konkurenciju.   


Jedna od dodatnih vrednosti učestvovanja na važnim događajima je prepoznatljivost vašeg imena, koje će biti asocijacija za kvalitet i kompetentnost.   


To vam otvara nova vrata. Možete biti pozvani kao gost predavač na tribini ili konferenciji koja se bavi temom, na koju vi  možete dati mišljenje na osnovu iskustva u biznisu. 


Takođe, možete pisati i članke za poznate i veoma čitane časopise.   


Zato je važno da onaj ko zastupa organizaciju vlada veštinama: javnog nastupa, prezentovanja i ubeđivanja. 


A to su, jasno je, PR veštine. 

14 # Negujte odnose sa ključnim saradnicima 

Negovati odnose

Znate li koliko je skupo pridobijanje novih kupaca? 


Smatra se da je 5 puta skuplje pronaći novog kupca, nego zadržati postojećeg. 


To je i logično ako uzmemo u obzir istraživanja, reklame, pregovaranja,reprezentacije itd. 


Lojalni kupci i saradnici su vaša dragocenost. 


I zato o tome moramo voditi računa. 


Setite se, PR se bavi ljudima i njihovim odnosima. Korporativni odnosi sa javnošću se ne grade samo formalnim B2B komunikacijama. Ispod svih radnih pozicija, zvanične moći i odgovornosti, svi smo mi ljudi i imamo potrebu za prihvatanjem nas samih, kao ličnosti. 


Poverenje u biznisu se gradi i druženjem i pažljivim gestovima.   Postoji nekoliko načina na koje možete odnegovati odnose sa ključnim saradnicima:

 • Pošaljite ličnu i iskrenu zahvalnicu.
 • Organizujte specijalni događaj raznim povodom (lansiranje novih proizvoda,

  jubilej kompanije, proslava postignutih rezultata).
 • Izgradite timsku zajednicu izvan radnog okruženja 

  (u prirodi, timskim sportovima, adrenalinskom rekreacijom)
 • Poklonite prigodne poklone za rođendan i povodom konvencionalnih praznika

  (Nova godina, 8. Mart) 
Zakažite konsultaciju