o nama
Mi smo agencija za odnose sa javnošću, marketing i komunikacije 


"REPUTACIJA".

Pomažemo organizacijama, kompanijama i pojedincima da postanu prepoznatljivi, zajedno sa svojim brendom. I to ne bilo kako.


Već da izgrade reputaciju na nivou izvrsnog saradnika, poslodavca i prodavca. Drugim rečima, da korisnici, najbolji kadrovi i kvalitetni ljudi izaberu baš njih i njihov brend.


Sve što radite, način na koji radite, kako se ponašate i uticaj koji imate na zaposlene, kupce, partnere i zajednicu, čine ključne komponente načina, na koji društvo doživljava vašu vrednost. 


Ova složena kombinacija zahteva primenu integrisanog pristupa izgradnji i zaštiti reputacije. A to se radi kombinovanjem PR i marketing aktivnosti.


Poslovno poverenje
Ideja je nastala ovako...


Mi smo jednostavno prepoznali "čvor", koji svaka organizacija, odnosno kompanija ima i našli rešenje kako da im pomognemo u njegovom razvezivanju. A evo o čemu se radi.


Kompanije su svesne da im treba efikasnija komunikacija sa zaposlenima, veći stepen uređenosti, usklađene procedure, skladniji odnosi sa poslovnim partnerima,  veća prepoznatljivost i potražnja njihovog brenda, autentičan identitet, zanimljiv nastup u javnosti...


Ali vrlo često, ne povezuju rešenje svojih organizacionih i tržišnih problema sa odnosima sa javnošću i marketingom. Pomoć sa jedne strane je efektivna komunikacija, a sa druge kreativna. 


Mi smo shvatili da više nije važno šta kompanije imaju da kažu o sebi i svom brendu. Njihov identitet, imidž i reputacija u javnosti sada zavise od toga, šta o tome govore konzumenti njihovih proizvoda, njihovi zaposleni i poslovni partneri. 


Šta će nam još doneti digitalna era? 


Nedostaci se neće moći sakriti. U rangu dobro predstavljenih kompanija, teško je opredeliti se za jednu. Zato, kao i uvek kada postoji veliki izbor, poseže se za eliminacijom. 


A na zadnju odluku između dve finalno odabrane kompanije ili brenda utiče reputacija. 


Kako? Preko vašeg nastupa na društvenim mrežama, preko novinskih članaka, vaših referenci, saradnika, kupaca. Ali nemojte misliti da preporuka ili diskreditacija, iz realnog, "offline", okruženja nije važna.


Kada su ozbiljni projekti u pitanju, reputaciju istražuju agencije pomoću svojih sofisticiranih programa. Dakle, istražuje se i lice i naličje kompanija.


I samo oni, koji su najposvećeniji i najetičniji u svom poslovanju će opstati.  


E, tu nastupamo mi. 


Naš vrednosni sistem podseća nakonstrukciju  kuće. Ima 4 E noseća stuba: efikasnost, estetiku, entuzijazam i empatiju. Temelj svega je, opet jedno "E" - etika. Ona prožima sve što radimo.

I konačno, nadgradnja nam je edukacija, kao jedan celoživotni proces. 


Tako ispunjavamo važan cilj: konstantno rastemo.  


A to je ono što u kombinaciji sa znanjem i umećem daje rezultate. 

Poverenje

šta morate znati o reputaciji?

Reputacija je vaša najveća nematerijalna imovina. Njome privlačite velike poslove i kvalitetne ljude, a time i dugoročnu stabilnost i profit.


Reputacija je dugoročni kumulativni utisak, koju javnost ima o nekoj kompaniji. Zasnovana je na pokazanim rezultatima i korisničkom iskustvu. Ukoliko je akumulirani doživljaj kompanije loš, onda fizičke konstante brenda, njegovi simboli i reklame izazivaju iritaciju.


Kada idete na pregovaranje, znajte da je reputacija o vama stigla pre nego što ste ušli na vrata. I u zavisnosti od toga, da li je ona pozitivna ili negativna, takav tretman ćete imati i takve uslove ispregovarati.


Ako vam se desi krizna situacija u medijima, reputacija je vaš imunitet. Kada vam ljudi veruju, pola kriznog PR-a ste završili i budućnost kompanije je u manjem riziku.


I još nešto. Poslednje, ali ne najmanje bitno. Dobra reputacija vam "čuva leđa". Onaj čija očekivanja nisu ispunjena, a mogu biti i nerealna, zapitaće se dobro da li je pametno pominjati nekog koga ljudi i konzumenti vole. Jer svestan toga da su oni vaša vojska. 


GALERIJA

IZBLIZA...

Andrijana Mitrović je osnivač Agencije „Reputacija“ i PR menadžer sa višegodišnjim profesionalnim iskustvom. 


Sa dodatnom praksom u upravljanju tehnološkim procesima i sistemom kvaliteta 

u privatnim proizvodnim kompanijama i koordiniranju projektima u neprofitnom sektoru, vaše potrebe sagledava u mnogo širem kontekstu. 


A tu je i pomoć tima, koga čine grafički dizajner, community menadžer, pravnik, HR menadžer. 


Pomoći će vam da u skladu sa vašim resursima odaberete aktivnosti koje će dati najbrže i najisplativije rezultate. 

Medijski kutak